Now showing items 1-1 of 1

  • Høydal, Øyunn Syrstad (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Denne oppgaven er en evaluering av Osloforsknings virksomhet gjennom organisasjonens første 20 år. Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo (UiO). Målet er primært å fremme forskning og ...