Now showing items 1-1 of 1

  • Gjellebæk, Ine Laulo (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne oppgaven er en kvalitativ analyse av prosjektet E18 Vestkorridoren. Oppgaven tar utgangspunkt i makt- og beslutningsprosesser i skjæringspunktet mellom politikk og planlegging, særlig med tanke på konflikter mellom ...