Now showing items 1-1 of 1

  • Barstad, Anders (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2008)
    Fører moderne samfunnsutvikling til stadig mer ensomhet og sosial isolasjon? Er svekkede sosiale relasjoner blant årsakene til den økte selvmordsraten i Norge i etterkrigstiden? Dette er blant spørsmålene som Anders Barstad ...