Now showing items 1-1 of 1

  • Altø, Elin Marie (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Denne oppgaven tar for seg kvinner i lokalpolitikken og hvordan de opplever sitt politiske engasjement. Oppgavens mål er å belyse og drøfte hva kvinnene opplever og erfarer gjennom lokalpolitiske deltakelse. Bakgrunnen ...