Now showing items 1-1 of 1

  • Alsos, Steinar (Master thesis / Hovedoppgave, 2006)
    De siste to-tre tiårene har sett et økt omfang av utenlandske investeringer, noen som har medført nye utfordringer både for investorene og for de landene investeringene gjøres i. En vesentlig del av disse kapitalstrømmene ...