Now showing items 1-1 of 1

  • Aas, Ida Øverjordet (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne oppgaven handler om hvordan hjelpepleiere håndterer utfordrende situasjoner i omsorgen for demente pasienter. Jeg vektlegger den hverdagslige samhandlingen mellom pasient og pleier, og hvordan pleierne opplever og ...