Hide metadata

dc.date.accessioned2016-10-27T08:42:33Z
dc.date.available2016-10-27T08:42:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/52959
dc.description.abstractI forbindelse med etablering av våtrom med etterisolering i et tilbygg av våningshuset på Kravik Mellem, ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse i en mindre sjakt på 16,5 m2 ved husets SV hjørne. Undersøkelsen ble utført i tidsrommet 24.06-28.06.2013 og ble foretatt i en forlengelse av utgravninger utført ved innsiden av huset i 2012 (Sørensen og Sæther 2014). Stuebygningen på Kravik Mellem 165/4 antas oppført i middelalderen før 1350 og under overvåkning i 2011 ble det tatt en trekullprøve fra bunn av et kulturlag som ble datert til 1230-1280 e.Kr. En del av den opprinnelige østre svillstokken som ble skiftet ut, ble dendrokronologisk datert og analysen viser at det anvendte trevirke ble felt i løpet av vinterhalvåret mellom 1295–1296 e.Kr. Videre ble det tatt ut C14-prøver av diverse kulturlag i underkant av gulvlaget til våningshuset i undersøkelsene i 2012. Resultatene viser til et tidspenn fra vikingtid til nyere tid (700-1650 e.Kr.) (Sørensen & Sæther 2013). Sannsynligvis kan man konkludere med at stedet har vært kontinuerlig bosatt siden vikingtiden. Men ved gjeldende undersøkelse ble det ikke funnet noen indikasjon på førreformatorisk aktivitet i sjakta. I tillegg var jordlaget her svært forstyrret. Det foreligger derimot supplerende prøver tatt fra en lagdelt profil i utkant av husets langside. Det ble tatt en mikromorfologisk prøve fra samme profil, samt en kullprøve til C14-analyse og to makrofossilprøver. Makrofossilprøvene var tomme, bortsett fra litt trekull og småfragmenter av brent bein. C14-prøven tatt fra et nedre lagsjikt i profilen, fikk datering til nyere tid 1660-1950 e.Kr. (uKal. 158±33BP). Mikromorfologiprøven antydet at lagene kan ha vært akkumulert gjennom gjentatt opprensning av gulvlag, trolig fra et tregulv under tak og det er dermed mulig at lagene her skal forstås i sammenheng med kulturlagene som ble undersøkt under gulvnivået i våningshuset av Kulturhistorisk Museum (2012). Samtidig er det sannsynlig at lagene, samt de mulige syllsteiner her, skal sees i sammenheng med en svalgang som har blitt fjernet på et tidspunkt. Prosjektleder: Margrete F. Simonsenen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKulturlag fra nyere tid, kravik Mellem, 165/4, Nore & Uvdal k., Buskeruden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorMcGraw, Jessica Leigh
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56294
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/52959/1/RPT_B_Nore_Uvdal_Kravik_mellom_25102016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata