Hide metadata

dc.contributor.authorKhayitova, Sofiya
dc.date.accessioned2016-09-23T22:27:32Z
dc.date.available2016-09-23T22:27:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKhayitova, Sofiya. V2 i amerikanorsk - ufullstendig innlæring eller språkforvitring?. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/52719
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg V2-variasjonen i amerikanorsk syntaks og undersøker fenomenet i lys av den teoretiske litteraturen om ufullstendig innlæring og språkforvitring. Dette arbeidet gir til å begynne med en teoretisk oversikt over ufullstendig innlæring og språkforvitring. Deretter presenteres en argumentasjon imot det eksisterende synet på V2-variasjonen, nemlig at den utelukkende skyldes språkforvitring. Til slutt legges det frem et forslag om en alternativ måte å analysere V2-variasjonen i amerikanorsk på. Analysen er avgrenset til V2/V3-vekslingen i ikke-subjektinitiale deklarative hovedsetninger. Analysen består av to deler: en kritisk gjennomgang av artikkelen «Incomplete acquisition and verb placement in Heritage Scandinavian» av Larsson og Johannessen (2015); og oppgaveforfatterens eget forslag til analyse av fenomenet med vekt på de sosiolingvistiske implikasjonene ved ufullstendig innlæring og språkforvitring. I oppgaven konkluderes det med at V2-variasjonen er en av følgene av at amerikanorsk er rammet både av ufullstendig innlæring og språkforvitring.nob
dc.language.isonob
dc.subjectnedarvingsspråk
dc.subjectattrisjon
dc.subjectnordisk
dc.subjectamerikanorsk
dc.subjecttospråklighet
dc.subjectLingivistikk
dc.subjectufullstendig innlæring
dc.subjectspråkforvitring
dc.titleV2 i amerikanorsk - ufullstendig innlæring eller språkforvitring?nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-09-23T22:27:31Z
dc.creator.authorKhayitova, Sofiya
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56109
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/52719/15/S_Khayitova_MA_16.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata