Hide metadata

dc.contributor.authorBroomé, Kristel Melinda Viktoria
dc.date.accessioned2016-09-16T22:28:15Z
dc.date.available2016-09-16T22:28:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBroomé, Kristel Melinda Viktoria. Podokoniose - spesielt med henblikk på problemet i Etiopia. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/52607
dc.description.abstractBakgrunn: Podokoniose er på WHOs liste av ”neglisjerte tropesykdommer”. Siden sykdommen er forsømt og lite kjent i vestlige deler av verden, var mitt hovedmål å summere kunnskapen som er tilgjengelig om den i dag. 25% av alle tilfeller er i Etiopia. Jeg har besøkt Etiopia og sett podokoniose der. Av disse grunnene skrev jeg med med mest om situasjonen i Etiopia. Her finner vi også størsteparten av forskning og litteratur om sykdommen. Metoder: Jeg søkte etter informasjon med ordet ”podoconiosis” på PubMed. Da det er svært lite informasjon tilgjengelig om emnet, var det lett å få oversikt over litteraturen, og jeg la mye av det som grunnlag for min oppgave. Jeg brukte også E.W. Price sin bok om temaet. Dette må være det mest omfattende verket som finnes om podokoniose. Jeg skriver også om mine egne erfaringer og minner fra Etiopia. Resultater: Jeg har dekket etiologi, diagnostikk, patofysiologi, historie, epidemiologi, kultur, behandling, forebygging og videre muligheter innen forskning på podokoniose. Konklusjon: I denne oppgaven har jeg beskrevet hvem som kan få sykdommen, hvordan den erverves og hvorfor så få har hørt om den. Det er helt klart mulig å utrydde og forebygge sykdommen, spesielt fordi den har blitt utryddet fra mange kontinenter allerede. Alt som trengs er sko, og problemet er at mange i podokoniose-rammede områder ikke har råd til å kjøpe sko, og de vet ikke at det bør være en prioritet.nob
dc.description.abstractBackground: Podoconiosis is on WHO’s list of “Neglected tropical diseases”. Since the disease is neglected and little is known in Western parts of the world, my main goal was to summarize the knowledge we have about it today. 25% of all cases are found in Ethiopia. Having visited Ethiopia and seen podoconiosis there, the situation in Ethiopia became the main emphasis of my paper. It is also here that there that we find most of the research and literature about the disease. Methods: I searched PubMed for information using the word “podoconiosis”. Since there is so little information on the subject, it was easy to browse all the literature on the subject and use much of it as a foundation for my paper. I also used E.W. Price’s book on the subject – which must be the most extensive work done on podoconiosis. Lastly, my own experiences and memories have greatly affected this paper. Results: I was able to cover the ethiology, diagnostics, pathophysiology, history, epidemiology, culture, treatment, prevention and future possibilities in research on podoconiosis. Conclusion: In this paper I describe who is susceptible to get the disease, how it is infected and why so few have heard about the disease. It is clear that it is possible to eradicate and prevent it, especially because it has been eradicated from many continents already. All that is needed is shoes, and the problem is that many of the people in the areas with podoconiosis cannot afford to buy shoes, and they are not aware that it should be a priority.eng
dc.language.isonob
dc.subjectNeglected tropical diseases
dc.subjectethiopia
dc.subjectpodoconiosis
dc.subjecttropical medicine
dc.subjectshoes
dc.subjectWHO
dc.titlePodokoniose - spesielt med henblikk på problemet i Etiopianob
dc.title.alternativePodoconiosis – with a special emphasis on the situation in Ethiopiaeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-09-16T22:28:15Z
dc.creator.authorBroomé, Kristel Melinda Viktoria
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56023
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/52607/1/Podokoniose-med-spesielt-henblikk-pa--Etiopia.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata