Hide metadata

dc.contributor.authorSkrindo, Edvarda Biseth
dc.date.accessioned2016-09-15T22:27:49Z
dc.date.available2016-09-15T22:27:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSkrindo, Edvarda Biseth. Fanger denne overskriften din oppmerksomhet?. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/52554
dc.description.abstractDenne oppgaven har som formål å belyse ulike virkemidler Norges seks største nettaviser benytter seg av på sine forsider, for å tiltrekke lesernes oppmerksomhet. Nettavisene har gått fra å være et biprodukt, til på mange måter å være en hovedarena for nyheter. Konkurransen om både lesere og annonsører er stor, og utfordringene for nettavisene er mange. Kvalitetsjournalistikk og kontinuerlig oppdaterte saker er en viktig faktor for å beholde gamle lesere og skape nye. Nettavisene trenger en forside som fremmer dagens viktigste saker, på en måte som tiltrekker leseren til å klikke på overskriftene. Endringen i journalistikken de siste 20 årene har skapt kontroverser. Flere forskere mener nettavisene i for stor grad vektlegger bruk av «klikkagn» i sine overskrifter, og at jakten på klikk går utover kvaliteten i journalistikken. Denne oppgaven belyser mange virkemidler Norges seks største nettaviser benytter seg av, og viser forskjeller og likheter mellom disse. Tabloidisering er et aktuelt og diskutert tema i dagens journalistikk, dermed forsker oppgaven også på forskjeller og likheter mellom undersøkelsens tabloide og ikke-tabloide nettaviser. Analysen viser hvordan de ulike virkemidlene tas i bruk, og drøfter utfra tidligere forskning hva funksjonen og effekten til de ulike virkemidlene kan være. Dette er en oppgave som belyser måten nettaviser fremlegger sine nyheter, som en velkomstdiskurs og en salgsplakat.nor
dc.description.abstractThis thesis intends to shed light on the various instruments Norwegian online newspapers make use of in order to attract the reader s attention. Online newspapers have over time gone from being a byproduct, a secondary medium to regular papers, to becoming the main arena for news. The competition to attract both readers and advertisers is fierce, and the challenges for the online newspapers many. High quality journalism and continuous updates are two of the main factors in retaining all current readers, as well as obtaining new ones. The online newspapers need a front page that showcase the most important news of the moment, in such a manner that attracts the reader to click on the headlines. Changes in journalism during the past two decades have created controversies where several researchers argue that online newspapers put too much emphasis on the use of clickbait in their headlines, and that the hunt for clicks reduces the journalistic quality. This thesis will attempt to shed a light on many of the common instruments used, as well as discuss differences and similarities between the front pages of the six largest online newspapers in Norway. Tabloidization is an applicable and discussed subject in today s journalism, thus differences and similarities between the tabloid and non-tabloid newspapers in this study is also under scrutiny. The analysis will reveal how the various instruments are applied and discuss the purpose and effect of these with regards to previous research. This thesis illustrates how online newspapers present their news, as a welcome-discourse and sale poster.eng
dc.language.isonor
dc.subjectKlikkjournalistikk
dc.subjectvirkemidler
dc.subjectnorske
dc.subjectnettaviser
dc.subjectsalgsstrategier
dc.titleFanger denne overskriften din oppmerksomhet?nor
dc.titleDoes this headline capture your attention?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-09-15T22:27:49Z
dc.creator.authorSkrindo, Edvarda Biseth
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55954
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/52554/1/Masteroppgave_Skrindo2016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata