Hide metadata

dc.contributor.authorLorentsen, Kristin
dc.date.accessioned2016-09-07T22:32:11Z
dc.date.available2016-09-07T22:32:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationLorentsen, Kristin. "Jeg vet ikke hvem jeg er". Selvhat, identitet og psykisk sykdom i Gine Cornelia Pedersens NULL (2013). Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/52316
dc.description.abstractDenne oppgaven er en analyse av NULL (2013) av Gine Cornelia Pedersen, en roman som tematiserer det å være ung voksen i vår samtid. Protagonisten er ei jente i begynnelsen av 20-årene som sliter med å finne sin egen identitet. Hun er plaget av psykisk sykdom i tillegg til å ha et stort hat til seg selv. Siden selvhat og psykisk sykdom i økende grad har blitt synliggjort, både i mediebildet og i litteraturen, de siste årene, er dette tematikk jeg ønsker å utforske nærmere. Det er interessant å se hvordan jeget i NULL kobler identiteten sin sammen med selvhatet og sykdommen. Denne oppgaven er todelt. Første del inneholder en tematisk analyse, der fokuset ligger på jegets identitetskrise og hvordan hun flykter fra samfunnet, seg selv og sitt ansvar. For å underbygge denne analysen vil jeg gjøre bruk av både Ane Farsethås’ betraktninger om fluktruter i samtidslitteraturen og sosiologisk teori av blant annet Zygmunt Bauman og Anthony Giddens. I andre del følger en formell analyse, hvor jeg vil vise hvordan både form og illustrasjoner i NULL henger sammen med og underbygger identitetstematikken i romanen. Funnene vil jeg se i lys av Cleanth Brooks’ teori om organisk helhet. Gjennom narratologisk analyse vil jeg komme fram til hvordan sykdommen og hatet jegfortelleren har til seg selv gjør henne til en upålitelig dommer i sitt eget liv og historie. Avslutningsvis konkluderer jeg med hvordan jegets selvhat og identitet er syklisk forbundet, og hvordan jeget til slutt klarer å bryte ut av denne syklusen.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.title"Jeg vet ikke hvem jeg er". Selvhat, identitet og psykisk sykdom i Gine Cornelia Pedersens NULL (2013)nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-09-07T22:32:11Z
dc.creator.authorLorentsen, Kristin
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55763
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/52316/1/Jeg-vet-ikke-hvem-jeg-er--3--Ferdig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata