Hide metadata

dc.contributor.authorJensen, Caroline
dc.date.accessioned2016-09-07T22:29:23Z
dc.date.available2016-09-07T22:29:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationJensen, Caroline. "Nå skal vi gjøre noe kjekt" - Læreres bruk av prosesskriving på ungdomstrinnet. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/52109
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvordan prosessorientert skrivepedagogikk brukes i skriveundervisningen i dag, med utgangspunkt i antatte negative lærerholdninger og påstander om at prosesskriving er ”ut”. Prosessorientert skriving har vært den rådende pedagogikken i skriveopplæringen i norskfaget siden midten av 1980-tallet, og er oppfattet som en arbeidsmåte som fokuserer på selve prosessen fremfor produktet. Sentralt er også at elevene trenger hjelp helt fra starten av, og underveis mens de skriver. Pedagogikken legger vekt på å undervise i skriving gjennom faser som førskriving, utkast, respons og revisjon. Målet med denne studien er å svare på problemstillingen: Skriveopplæring i norskfaget – på hvilke måter legger lærere opp til prosesskriving i to klasser på 8.trinn? Metoden brukt for å svare på problemstillingen, er videoobservasjon, med både en induktiv og deduktiv tilnærming til forskningsspørsmålene. Studien bygger på videodata fra LISA-prosjektet (Linking Instruction and Student Achievement) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, der utvalget består av lærerne fra to ulike klasserom. På bakgrunn av kvalitativ analyse av observasjonstranskripsjonene, er et av hovedfunnene at lærerne i utvalget legger opp til prosesskriving på ulike måter. Selv om lærerne har ulike tilnærminger til prosesskrivingen, kan det observeres at lærene på begge skoler deler skriveprosessen inn i en førskrivingsfase, en skrivefase, en revisjonsfase og en sluttføringsfase. Det legges imidlertid opp til ulik strategibruk i fasene. Modellering og bruk av modelltekster i undervisningen kommer fram som tydelige arbeidsmåter. Videre viser resultatene at samtlige lærere fokuserer på å hjelpe elevene underveis i skriveprosessen ved blant annet å gi formative tilbakemeldinger. Selve skriveprosessen anses dermed som viktigere enn det ferdige produktet. Oppgaven antyder, med utgangspunkt i utvalget og resultatene fra analysene, at prosesskriving ikke kan sies å være ”ut”. Forskningens vektlegging av å gi rammer som støtte for elevenes skriving og prinsippene om vurdering for læring, kan ses i lys av en modifisert utgave av prosessorientert skrivepedagogikk.nob
dc.language.isonob
dc.subjectungdomstrinnet
dc.subjectprosesskriving
dc.subjectskriving.
dc.subjectprosessorientert skrivepedagogikk
dc.title"Nå skal vi gjøre noe kjekt" - Læreres bruk av prosesskriving på ungdomstrinnetnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-09-07T22:29:23Z
dc.creator.authorJensen, Caroline
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55652
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/52109/1/Master_CJensen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata