Hide metadata

dc.contributor.authorSaenger, Sophia Rosland
dc.date.accessioned2016-09-07T22:28:46Z
dc.date.available2016-09-07T22:28:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSaenger, Sophia Rosland. Også vi er Kirken, En studie av en norsk, katolsk reformbevegelse.. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/52063
dc.description.abstractDenne oppgaven er en studie av en norsk reformbevegelse, i Den katolske kirke. Organisasjonen heter Også vi er Kirken, men går vanligvis under forkortelsen OVEK. Ved bruk av utvalgte teorier om subkulturer betrakter jeg Den katolske kirke som en type samfunn, og OVEK som en subkultur innenfor dette samfunnet. OVEK blir i denne sammenhengen en bevegelse som på mange måter skiller seg ut i Den katolske kirke, men som samtidig har sterke bånd til den kirken den er en del av. Jeg bruker denne modellen for å sette en liten organisasjon som OVEK inn i en større sammenheng. Slik vil den enklere kunne forstås i en større faglig kontekst, samt være sammenlignbar med andre lignende bevegelser. Studier av subkulturer i religiøse samfunn er viktig for forskningen på religion, fordi de utgjør typer av felleskap som ofte er skjult. Subkulturer kan ha viktige funksjoner for individer, fordi de tilbyr et rom hvor man kan samle seg rundt verdier og interesser som delvis skiller seg ut i det religiøse samfunnet man er en del av. Videre er forskning på dette feltet viktig fordi subkulturer ofte fungerer kritisk i forhold til sine storsamfunn. Ved å studere dem kan det avdekkes aspekter ved samfunnet som ellers er vanskelig å oppdage. Med dette som utgangspunkt, svarer denne oppgaven på spørsmålene: Hva slags type religiøst fellesskap er OVEK? Hvem er medlemmene, og hvilken funksjon har OVEK i Den katolske kirke i Norge? Kan begrepet subkultur si noe om spenninger mellom OVEK og Den katolske kirke? For å forstå dette belyser og drøfter jeg ulike temaer som er sentrale for organisasjonen, som betydningen av Det annet vatikankonsil og forholdet til ulike deler av det katolske kirkehierarkiet. Oppgaven tar opp årsaksforhold til at OVEKs medlemmer forblir katolikker, også når de er uenige i flere sider ved den kirken de tilhører, og den løfter frem det sosiale meningsfellesskap som kjennetegn ved Også vi er Kirken.nob
dc.language.isonob
dc.subjectreformkatolisisme
dc.subjectOVEK
dc.subjectSubkultur
dc.subjectDen katolske kirke
dc.titleOgså vi er Kirken, En studie av en norsk, katolsk reformbevegelse.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-09-07T22:28:46Z
dc.creator.authorSaenger, Sophia Rosland
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55489
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/52063/1/Masteroppgave-Ferdig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata