Hide metadata

dc.contributor.authorSandberg, Silje
dc.date.accessioned2016-09-07T22:28:03Z
dc.date.available2016-09-07T22:28:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSandberg, Silje. Selvvalgte ulykker i veitrafikken: Å definere et dødsønske. En kvalitativ studie av ulykkesanalysegruppenes klassifiseringer av dødsulykker i veitrafikken. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/52015
dc.description.abstractEksisterende internasjonal forskning på selvmord i veitrafikken indikerer at et betydelig antall dødsulykker kan ha vært skjulte selvmord. Det antas at det eksisterer mørketall i statistikken rundt selvvalgte ulykker i Norge. Målet med denne studien er å undersøke sammenhenger mellom ulike forståelser av selvmord og ulykkesanalysegruppenes vurderinger av dødsulykker i veitrafikken. Forskningsspørsmålet for oppgaven er: Hvordan kan ulykkesanalysegruppenes klassifiseringer av trafikkdødsulykker ha ført til mørketall i statistikken rundt antall selvvalgte ulykker? Hvilke forståelser av selvmordet ligger til grunn og hvordan operasjonaliserer UAG dette i sine analyser? Studien omfatter seks semistrukturerte dybdeintervjuer, hvor fem av intervjuene er gjort av lederne av ulykkesanalysegruppene i Norge. Et intervju er gjennomført med en talsperson i politiet. Spørsmålene knyttes til det å definere en dødsulykke som et uhell eller som et selvmord, og hvilke prosesser som bidrar til å skape gråsoner. Funnene presenteres gjennom en tredeling i kategoriene sikker ulykke , mistenkt selvvalgt ulykke og sikker selvvalgt ulykke , hvor undertemaene belyser ulike aspekter ved klassifiseringsarbeidet. Samlet bidrar denne kvalitative studien til å rette søkelyset mot selvmord som fenomen, men også mot de rutiner som eksisterer innenfor klassifiseringsarbeidet til UAG og politiet. Det hersker usikkerhet blant fagmiljøene rundt hvordan dødsulykker registreres i dag. Studien bidrar til økt bevisstgjøring rundt selvvalgte ulykker i trafikken, sammen med hvilke mekanismer som er med på å skape mørketall i statistikken. Arbeidet er et selvstendig forskningsprosjekt, og alle deler av undersøkelsen er gjennomført av undertegnende.nor
dc.description.abstractInternational research on traffic-related suicides indicate that a considerable amount of fatalities in traffic can in fact have been suicides. Thus we can assume the existence of unrecorded suicides in road traffic statistics in Norway. The aim of this study is to investigate correlations between different understandings of suicide and the accident analysis groups` classifications of fatalities in road traffic. The research question is as follows: How can the classifications by the accident-analysis groups of fatalities in road traffic have led to unrecorded suicides? Which understandings of suicidal behavior are being emphasized in the classifications, and how does the groups operationalize these in their analyses? The study involves six semi-structured interviews, whereof five of the interviewees are leaders of the accident-analysis groups in Statens vegvesen. One interviewee is a spokesperson for the police. The questions are based around the topic of defining a fatality as either an accident or as a suicide, and which processes that could contribute to the creation of unrecorded road traffic suicides. The findings are presented through a division into three categories: Certain accident , suspected suicide and certain suicide , where each subtheme presents different aspects of the classification process. This study contributes to shed light on suicide as a phenomenon. The study thus contributes to an increase in awareness around road traffic suicides, along with which mechanisms that contribute to unrecorded suicides in the statistics. The study is an independent research project, and the author has carried out all aspects of the study. Key words: Suicide, disguised suicide, road traffic suicide, driver suicide, classification system, suicidal behavior, road traffic fatalities, interpersonal theory, intentional fatalityeng
dc.language.isonor
dc.subjectSelvmord
dc.subjectselvvalgte
dc.subjectulykker
dc.subjectselvmord
dc.subjecti
dc.subjecttrafikken
dc.subjectulykkesanalysegrupper
dc.subjectselvmordsatferd
dc.subjecttrafikkdødsulykker
dc.subjectskjulte
dc.subjectselvmord
dc.subjectinterpersonlig
dc.subjectteori
dc.titleSelvvalgte ulykker i veitrafikken: Å definere et dødsønske. En kvalitativ studie av ulykkesanalysegruppenes klassifiseringer av dødsulykker i veitrafikkennor
dc.titleRoad Traffic Suicides: How To Define a Death Wish. A Qualitative Examination of the Classification System in Statens vegveseneng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-09-07T22:28:03Z
dc.creator.authorSandberg, Silje
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55440
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/52015/1/Masteroppgaven_Sandberg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata