Hide metadata

dc.date.accessioned2016-09-06T13:20:56Z
dc.date.available2016-09-06T13:20:56Z
dc.date.created2016-08-29T13:18:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51970
dc.description.abstractNyhetene i nettavisene har andre sjangertrekk enn papiravisnyhetene. Det skyldes blant annet at de er tilpasset en annen teknologi, andre produksjonsmønstre, andre lesemåter, andre lesergrupper og andre økonomiske betingelser. Avhandlingen undersøker hvordan sjangerforskjellene arter seg i praksis, og hvordan de påvirker meningen i tekstene. Analysen er avgrenset til de riksdekkende papir- og nettavisene VG, Dagbladet og Aftenposten. Konklusjonen er at nettkontekstene påvirker både formen, innholdet og den sosiale funksjonen til nyhetene. Nye nettsjangere har vokst fram for å håndtere det løpende publikasjonspresset og utnytte de teknologiske affordansene. De typiske nettsjangrene legger særlig opp til å dekke hendelser og meninger, mens de typiske papirsjangrene er mer innrettet mot erfaringer og fortolkninger. Slik oppstår en diskursiv kløft mellom plattformene, som er designet for å utfylle hverandre. Papirsakene må ofte kontekstualiseres bredere for å beholde relevansen over tid, noe som kan gi mer koherente, men også mer ensidige framstillinger. Nettnyhetene kan på sin side bli mer fragmenterte, men samtidig utvise større diskursiv variasjon. Det innebærer en betydelig differensiering av tekstnormer på nettet. Avhandlingen viser også at kvalitative casestudier kan være nødvendig for å avdekke de relevante sjangerforskjellene. Tre slike casestudier blir her kombinert med en kvantitativ innholdsanalyse. Konteksten kartlegges dessuten gjennom en formatanalyse av seksjonering og paratekster på begge plattformer, pluss kvalitative intervjuer med redaksjonelle sjefer. Teoretisk bygger avhandlingen særlig på kritisk diskursanalyse, sosialsemiotikk og nyretorisk sjangerteori. Samtidig søker den å bygge bro mellom medie- og tekstvitenskapen ved å påpeke sammenfallende forskningsinteresser og utfyllende teoretiske perspektiver
dc.languageNB
dc.language.isonoen_US
dc.publisher07 Oslo Media
dc.titleNyhetssjangere i nettaviser. Tekstnormforskjeller mellom nett- og papirnyheter i VG, Dagbladet og Aftenposten 2010-2014en_US
dc.title.alternativeENEngelskEnglishOnline News Genres. Text Norm Differences Between Online and Print News in VG, Dagbladet and Aftenposten 2010-2014
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.creator.authorHågvar, Yngve Benestad
cristin.unitcode185,14,0,0
cristin.unitnameDet humanistiske fakultet
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1376283
dc.identifier.pagecount631
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55370
dc.subject.nviVDP::Medievitenskap og journalistikk: 310
dc.type.documentDoktoravhandlingen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51970/1/Haagvar%2Bphd%2B2016%2BNyhetssjangere%2Bi%2Bnettaviser.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata