Hide metadata

dc.contributor.authorLange, Anine Bryn
dc.date.accessioned2016-09-05T22:27:55Z
dc.date.available2016-09-05T22:27:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationLange, Anine Bryn. Er alle kompetansemål like viktige? - Vurdering av kvalitativ kompetanse i Fysikk 2 i videregående skole. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51943
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hvordan kvalitative kompetansemål blir prioritert i Fysikk 2. Forskningsspørsmålene er; "I hvilket omfang, og på hvilken måte, tester skriftlig eksamen elevenes kompetanse innen de kvalitative målene i læreplanen i Fysikk 2?", og "Hvordan ser lærere på undervisning og vurdering innen de kvalitative læreplanmålene?". Masteroppgaven tar utgangspunkt i læreplanen i Fysikk 2 og alle eksamensoppgavene som har vært gitt etter innføringen av LK06. Læreplanen og eksamensoppgavene blir kategorisert som enten kvalitative eller kvantitative ut fra en definisjon på hva som ligger i begrepet kvantitativt. Definisjonen er laget på bakgrunn av relevant forskningslitteratur. Videre blir det gjennomført to fokusgruppeintervjuer for å støtte opp under resultatene. Resultatene fra alle delene av oppgaven blir diskutert i lys av relevant teori og det lages en oversikt over antall kvalitative kompetansemål og kvalitative eksamensoppgaver. Eksamen er delt opp i to deler som vektlegges ulikt. For å illustrere dette er andelen kvalitative oppgaver på eksamen presentert både med hensyn til vektlegging av de ulike oppgavene og uten hensyn til denne vektleggingen. Oppgaven er skrevet som et sideprosjekt til prosjektet ReleKvant på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hovedfunnene i oppgaven er at de kvalitative kompetansemålene i Fysikk 2 ikke prioriteres i like stor grad som de kvantitative kompetansemålene. Dette gjelder både for eksamen og i undervisningssammenheng. Det foreslås derfor å utvikle en vurderingsveiledning for nettopp kvalitative kompetansemål og å legge større vekt på kvalitativ kompetanse både i undervisnings- og eksamenssammenheng. Læreplanen har et intendert skille mellom kvalitativt og kvantitativt som ikke fungerer optimalt, og det må derfor jobbes med å skape en balanse mellom disse i Fysikk 2.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleEr alle kompetansemål like viktige? - Vurdering av kvalitativ kompetanse i Fysikk 2 i videregående skolenob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-09-05T22:27:55Z
dc.creator.authorLange, Anine Bryn
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55373
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51943/1/Er-alle-kompetansem-l-like-viktige.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata