Hide metadata

dc.contributor.authorNilsen, Malin Brevigh
dc.date.accessioned2016-08-31T22:27:44Z
dc.date.available2016-08-31T22:27:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationNilsen, Malin Brevigh. Den bofaste majoritet - en kvantitativ undersøkelse av etnisk norske foreldres tilpasninger i Groruddalen. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51895
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvordan etnisk norske foreldre tilpasser seg i Groruddalen, og hvordan de vurderer bolig og boligområde. Ved bruk av kvantitativ metode sammenligner jeg de bofaste foreldrene med de foreldrene som har flyttet fra Groruddalen. Det jeg ønsker å belyse er hvorfor denne gruppen blir boende i et område som er preget av så mye ustabilitet, og i hvilken grad de vurderer Groruddalen annerledes enn de som har flyttet. Analysen er basert på en spørreundersøkelse, Undersøkelse om ditt nabolag, som ble utført i 2012. Hovedfunnene fra analysen er at den bofaste gruppen i stor grad er fornøyd med både bolig og boligområde, og at dette i seg selv kan være en viktig årsak til å bli boende. Samtidig er det faktorer ved Groruddalen som bofaste majoritetsforeldre er mindre fornøyd med, her skiller andelen etniske minoriteter og områdets omdømme seg klart ut. Selv om de bofaste er misfornøyd med områdets omdømme, så svarer nesten 70 prosent at omdømmet ikke stemmer overens med virkeligheten og at området er bedre enn sitt omdømme. Naboenes etniske bakgrunn er en faktor de bofaste er misfornøyd med uavhengig av individuelle kjennetegn og holdninger. Dette peker i retning av at dette er en faktor ved Groruddalen som sted som de bofaste foreldrene opplever som problematisk. Totalt sett er vurderingene bofaste og flyttere gjør av Groruddalen ganske like, men handlingene er annerledes. Dette indikerer at det eksisterer strukturelle faktorer på ulike geografiske nivåer som begrenser eller muliggjør husholdningenes handlingsrom, at de bofaste har en sterkere stedstilhørighet til Groruddalen, eller at de ulike gruppene har ulike toleransenivå og/ eller erfaringer med å bo i samme nabolag som minoriteter.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleDen bofaste majoritet - en kvantitativ undersøkelse av etnisk norske foreldres tilpasninger i Groruddalennob
dc.title.alternativeThe resident majority - a quantitative study of ethnic Norwegian parents' adaptations in Groruddaleneng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-08-31T22:27:44Z
dc.creator.authorNilsen, Malin Brevigh
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55319
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51895/1/MalinBNilsen_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata