Hide metadata

dc.date.accessioned2016-08-31T11:36:24Z
dc.date.available2016-08-31T11:36:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51874
dc.description.abstractI forbindelse med at Fet kommune skal legge ny vannledning langs Jahrenveien utførte Akershus fylkeskommune registrering av automatisk fredete kulturminner ved maskinell sjakting i mars 2010 på gården Jaer østre, 44/4. Det ble da påvist to graver og en kokegrop fra jernalder. I mai/juni 2010 ble strukturene undersøkt ved utgravning ved KHM, det ble ikke åpnet opp område utover søkesjakten. En flatmarksgrav fra folkevandringstid/merovingertid (askeladden id 135887) som kan ha vært dekket av en liten gravhaug ble katalogisert under museumsnummer C57506, mens en branngrop fra vikingtid (askeladden id 135885-1) ble katalogisert under C57507 og en kokegrop (askeladden id 135885-2) ble katalogisert under C57508. Prosjektleder: Zanette T. Glørstaden_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleTo graver og en kokegrop fra jernalder, Jaer Østre, 44/4, Fet kommune, Akershus fylkeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorEggen, Inger Margrete
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55295
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51874/1/RPT_A_Fet_Jaer%C3%98stre_050112.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata