Hide metadata

dc.date.accessioned2016-08-29T08:01:41Z
dc.date.available2016-08-29T08:01:41Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51732
dc.description.abstractI forbindelse med oppstart av reguleringsplan for Kristianslund 2 av Sigstad, 133/10, ble planområdet registrert av Oppland fylkeskommune i 2006. Det ble gjort funn av en mindre slaggkonsentrasjon med diameter 0,7 meter, samt kull i jorden rundt. Riksantikvaren ga i 2007 dispensasjon fra kulturminneloven for jernvinneanlegget med villkår om en arkeologisk undersøkelse. KHM gjennomførte den arkeologiske undersøkelsen 29. juli – 03. august 2009. Et lite område rundt jernvinneanlegget og kullkonsentrasjonen ble avdekket, men det ble ikke gjort funn av flere strukturer som kunne settes i forbindelse med jernvinneaktiviteten. Det ble heller ikke funnet andre automatisk fredete kulturminner på området. Selve undersøkelsen samt analyseresultatene bekreftet at slaggkonsentrasjonen var restene etter en sjaktovn fra førromersk jernalder, datert på bjørk til BC395-370. Undersøkelsen av ovnen belyser spørsmål omkring jernvinnas introduksjon rundt Mjøsa, og representerer et verdifullt bidrag til forståelsen av denne. Prosjektleder: Jan Henning Larsenen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleJernfremstillingsanlegg, Kristianslund 2 av Sigstad, 133/10, Gjøvik kommune, Opplanden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorBerge, Sara Langvik
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55174
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51732/1/RPT_Opp_Gj%C3%B8vik_Kristianslund_010611.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata