Hide metadata

dc.contributor.authorIngjer, Odd Kjetil
dc.date.accessioned2016-08-26T22:28:09Z
dc.date.available2016-08-26T22:28:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationIngjer, Odd Kjetil. Stolpehullfunn på Østlandet fra jernalderen - Ritualer eller spor etter dagligdagse husholdningsaktiviteter. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51684
dc.description.abstractHusoffer og husdeponeringer har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Det store antallet arkeologiske undersøkelser de siste 20 årene i dyrket mark på Østlandet har fremskaffet et variert og omfangsrikt boplassmateriale fra forhistorien. Det har blitt funnet gjenstander i stolpehull fra jernalderen som har blitt diskutert av arkeologer om de er intensjonelt deponert som husoffer. Oppgaven undersøker stolpehullfunn som er gjort på Østlandet fra jernalderen og med tekster skrevet om stolpehullfunn diskuteres husoffer og ritualer. Husoffer har blitt skrevet mye om, men ikke stolpehullfunn som et eget emne. Stolpehullfunn har blitt forklart som uhell og tilfeldigheter. Gjenstander funnet i stolpehull er sjelden diskutert om det enten er intensjonelt deponert eller spor etter husholdningens aktiviteter, og de er brukt for å funksjonsbestemme bygningen. Det er forskjellige gjenstandstyper som er funnet i stolpehull som kan symbolisere ulike meninger, og nedleggelsen kan ha et meningsinnhold større enn ved å være tilfeldige funn. Gjenstandstypene kan være nedlagt for ulike formål eller blitt mistet i stolpehullene på flere måter. Prosjektet skal belyse om stolpehullfunn er husoffer og spor etter ritualer eller om det er spor etter daglige aktiviteter etter husholdet. Det er ulike forklaringsmodeller om stolpehullfunn var husoffer, og hva som var meningen bak å legge objekter i stolpehullene. Det var offer til gudene, forfedrene eller kvinnens fruktbarhet. Stolpehullfunn er et interessant felt, fordi meningen bak fenomenet er utydelig. Det finnes ingen skriftlige kilder som forteller om nedleggelser i stolpehull som offer. Det er det et tema som åpner opp for en rekke tolkninger og spekulasjoner om de er intensjonelt nedlagt eller spor av aktiviteter etter husholdet. Forskere kan utfra det arkeologiske materialet komme med mange mulige fortolkninger, diskutere den rituelle betydningen, den symbolske meningen og viktigheten for praksisen i jernalder samfunnet og dets plass i deres kosmologiske verdensbilde.nob
dc.language.isonob
dc.subjectstolpehull
dc.subjecttordenkiler
dc.subjectglass
dc.subjecthøvding
dc.subjectritual
dc.subjectjernalderen
dc.subjectseremonier
dc.subjecthall
dc.subjectvikingtid
dc.subjecthusoffer
dc.subjectstolpehullfunn
dc.subjectkniver
dc.subjectboplassmateriale
dc.subjectritualteori
dc.subjectmalsteiner
dc.subjectofferpraksis
dc.subjectkultkontinuitet
dc.subjecthusdeponeringer
dc.subjectspillebrikker
dc.subjectdødshus
dc.subjectgullgubber
dc.subjectkulthus
dc.subjectØstlandet
dc.subjectarkeologi
dc.titleStolpehullfunn på Østlandet fra jernalderen - Ritualer eller spor etter dagligdagse husholdningsaktiviteternob
dc.title.alternativePosthole discoveries at East Norway Iron Age. Rituals or traces of everyday household activitieseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-08-26T22:28:09Z
dc.creator.authorIngjer, Odd Kjetil
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55113
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51684/1/Stolpehullfunn-p---stlandet-fra-jernalderen---Ritualer-eller-spor-etter-dagligdagse-husholdningsaktiviteter.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata