Hide metadata

dc.contributor.authorWorren, Stina
dc.date.accessioned2016-08-25T22:27:51Z
dc.date.available2016-08-25T22:27:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationWorren, Stina. El hogar. Tilhørighet og omsorg på en barnehjemsinstitusjon i Uruguay.. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51647
dc.description.abstractOppgaven er basert på feltarbeid gjennomført på en barnehjemsinstitusjon i Salto, Uruguay, våren 2015. Barnehjemsinstitusjonen, som jeg kaller el hogar (hjemmet), drives av en verdensomspennende evangelisk hjelpeorganisasjon i samarbeid med Uruguays barnevernsorganisasjon. Under feltarbeidet arbeidet jeg som frivillig på el hogar, og fikk dermed et svært avgrenset felt og tilgang til hverdagslivet til barna som bor, og voksne som arbeider her. Jeg har analysert hvordan barn og voksne på el hogar får felles opplevelser, minner og referanser, sosialiserer hverandre og skaper, kommuniserer og overfører normer, regler og verdier gjennom forskjellige aktiviteter i hverdagen. Jeg argumenterer for at dette legger grunnlaget for følelser av tilhørighet. I første empiriske kapittel tar jeg for meg tre faste aktiviteter som skjer på samme måte og til samme tid hver dag, og som jeg ser på som svært grunnleggende. Dette er morgen –og kveldsstell, måltider, og gjennomføring av oppgaver. I neste kapittel tar jeg for meg hva som foregår på barnas fritid. Her argumenterer jeg for at kjønn, alder, interesser og personlighet er viktige faktorer for gruppedannelsen som har forekommet på el hogar. Jeg viser også i hvilke situasjoner forskjellene mellom de forskjellige gruppene blir mindre viktige og flyter over i hverandre. Disse to kapitlene demonstrerer hvor viktige barna er for hverandre, og hvordan de sosialiserer hverandre inn i fellesskapet. I det siste empiriske kapitlet bringes de voksne ansatte på el hogar inn på banen, og jeg viser hvilken rolle de har, og hvordan de utøver den i sammenheng med skapelsen av tilhørighet. Oppgavens formål er å vise at det er mulig å skape tilhørighet, et tett samhold, og en trygg oppvekst på en barnehjemsinstitusjon; også utenfor de trygge rammene en familie kan gi.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleEl hogar. Tilhørighet og omsorg på en barnehjemsinstitusjon i Uruguay.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-08-25T22:27:51Z
dc.creator.authorWorren, Stina
dc.identifier.urnURN:NBN:no-55081
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51647/1/Stina-Worren--masteroppgaven.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata