Hide metadata

dc.date.accessioned2016-08-23T11:45:55Z
dc.date.available2016-08-23T11:45:55Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51509
dc.description.abstractPå Dorr 186/ 4 i Eidsvoll kommune, Akershus, undersøkte Kulturhistorisk museum bosetningsspor i dyrket mark. Ved undersøkelsen fremkom totalt 7 kokegroper og bunner/rester av utpløyde kokegroper, en nedgravning med ukjent funksjon, samt spredte rester av et mulig dyrkningslag. Tre kokegroper samt nedgravningen med ukjent funksjon er datert til romertid. En kokegrop er datert til merovingertid og fra registreringen er en annen kullprøve fra en kokegrop datert til yngre bronsealder. I tillegg er kull fra det mulige kulturpåvirkede laget datert til vikingtid. Ved undersøkelsen fremkom få gjenstander, men det ble funnet en mulig borspiss i flint. Tidligere er det imidlertid fremkommet ulike gjenstander som kan belyse områdets tidsdybde. Dateringene fra undersøkelsen sammenfaller i stor grad med det tidligere fremkomne gjenstandsmaterialet og viser at området trolig har vært benyttet i flere forhistoriske perioder fra steinalder til vikingtid. Prosjektleder: Margrete Figenschou Simonsenen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor i dyrket mark, Dorr 186/4, Eidsvoll, Akershusen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorStorrusten, Ellen Margrethe
dc.identifier.urnURN:NBN:no-54938
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51509/1/RPT_A_Eidsvoll_Dorr_200312.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata