Hide metadata

dc.date.accessioned2016-08-22T12:03:05Z
dc.date.available2016-08-22T12:03:05Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51478
dc.description.abstractI forbindelse med reguleringsplan for Skoklefall barnehage registrerte Akershus fylkeskommune området i november-desember 2007. Det ble funnet et mørkt, kullholdig lag under den moderne matjorda. Det mørke laget blei tolka som et fossilt dyrkningslag. En prøve blei tatt inn fra laget ved registreringa, og datering av trekull i prøven ga resultat til overgangen mellom eldre og yngre bronsealder, ca 1310-1050 f.Kr. Ved KHMs undersøkelse av laget i november 2009 blei det samla inn prøver for å belyse riktigheten av denne tolkninga, samt forsøke å få bedre rede på lagets alder. En prøve fra lagets øvre halvdel inneholdt trekull av bjørk, samt ett forkulla korn, trolig av bygg eller hvete. Trekullet er tolka som rester etter avsviing og rydding forut for etableringa av åkeren. Kullbitenes svært fragmenterte karakter gir inntrykk av at jorda er blitt omfattende bearbeida etter avsviinga. Det var ikke mulig å observere noen stratigrafiske skiller i laget, som kunne tyde på ulike faser, for eksempel primær rydding, deretter brakklegging og ny fase med rydding og gjenetablering av åkeren. Dyrkninga kunne altså synes å være enfasa. Dateringer fra prøver fra utgravinga viser derimot at trekull av bjørk fra øvre del av laget er datert til 25-85 e.Kr. og korn funnet i samme lagtil 715-785 e.Kr. Det kan synes som at området har blitt dyrket i flere perioder, men ikke intensivt. Prosjektleder: Hege Damlienen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleDyrkningsspor, Skoklefall (2/3), Nesodden kommune, Akershusen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorReitan, Gaute
dc.identifier.urnURN:NBN:no-54830
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51478/1/RPT_A_Nesodden_Skoklefall_271010.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata