Hide metadata

dc.contributor.authorDahl, Anne Kulseth
dc.date.accessioned2016-08-21T22:28:52Z
dc.date.available2016-08-21T22:28:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationDahl, Anne Kulseth. Betydning av CYP2D6- og CYP3A4-fenotype for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av venlafaksin og metabolitter. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51462
dc.description.abstractHensikt Venlafaksin metaboliseres hovedsakelig av enzymene CYP2D6 og CYP3A4, som begge utviser stor grad av variasjon i fenotype mellom ulike personer. Hovedhensikten med denne studien var derfor å undersøke betydning av CYP2D6-og CYP3A4-fenotype, for interindividuelle variasjoner i total aktiv dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin og metabolitter i henholdsvis kvinner og menn. Metode Studien var basert på restmateriale fra analyserte serumprøver av venlafaksin med tilhørende informasjon hentet fra legemiddelmonitoreringsdatabasen ved Senter for Psykofarmakologi (SFP), Diakonhjemmet Sykehus. Serumkonsentrasjon av venlafaksin og metabolitter ble analysert som en del av rutineanalysene ved SFP, og forholdet mellom metabolittene N- og O- desmetylvenlafaksin ble benyttet som individuelt mål på CYP2D6-fenotype. Serumkonsentrasjonsanalyse av 4β-OH-K, som reflekterer individuell CYP3A4-fenotype, ble utført ved bruk av tidligere validert UPLC-APCI-MS/MS-metode ved SFP. Spearman rank test (univariat) ble først utført for å undersøke enkel korrelasjon mellom hhv. CYP3A4- og CYP2D6-fenotype og dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin og metabolitter i kvinner og menn. Multippel lineær regresjonsanalyse i kvinner og menn ble videre benyttet for å undersøke om CYP2D6- og CYP3A4-fenotype er bestemmende for interindividuell variasjon av tilsvarende dosejusterte serumkonsentrasjoner etter korrelasjon for andre mulige forklaringsvariabler (alder og tidsintervall mellom siste dose og prøvetaking). Resultat Totalt 420 pasienter ble inkludert i studien. Ved bruk av Spearman rank test ble det påvist korrelasjon mellom CYP2D6-fenotype og dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin og metabolitter for i kvinner, menn og begge kjønn (p <0,001 for alle). Tilsvarende var det signifikant korrelasjon mellom CYP3A4-fenotype og dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV hos kvinner (p = 0,0247), samt total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin, NDMV og ODMV i begge kjønn (p = hhv. 0,0331, 0,0012 og 0,0172). Multippel lineær regresjon påviste signifikant sammenheng mellom CYP2D6-fenotype og dosejustert serumkonsentrasjon av umetabolisert venlafaksin og metabolitter (p <0,001 for alle), men ikke total aktiv serumkonsentrasjon (venlafaksin + O-desmetylvenlafaksin) i kvinner og menn. CYP3A4-fenotype var signifikant for dosejustert umetabolisert venlafaksin i kvinner (p = 0,032). Alder var gjennomgående statistisk signifikant for kvinner i multivariat analyse (p <0,05 for alle). Konklusjon CYP2D6-fenotype er av signifikant betydning for interindividuell variasjon i dosejustert serumkonsentrasjon av umetabolisert venlafaksin og metabolitter i både kvinner og menn. CYP3A4-fenotype er av betydning for den interindividuelle variasjonen av venlafaksin og metabolitter, men ikke i like stor grad som CYP2D6.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleBetydning av CYP2D6- og CYP3A4-fenotype for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av venlafaksin og metabolitternob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-08-21T22:28:52Z
dc.creator.authorDahl, Anne Kulseth
dc.identifier.urnURN:NBN:no-54856
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51462/5/Endelig---Betydning-av-CYP2D6--og-CYP3A4-fenotype-for-individuell-variasjon-i--serumkonsentrasjon-av-venlafaksin-og-metabolitter----AKD.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata