Hide metadata

dc.contributor.authorSundkvist, Hans Erik Hallerud
dc.date.accessioned2016-08-19T22:28:18Z
dc.date.available2016-08-19T22:28:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSundkvist, Hans Erik Hallerud. Mål- og resultatstyring i universitets- og høgskolesektoren. Institusjonell autonomi eller departemental kontroll? Eller både og? 1990-2015.. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51346
dc.description.abstractMasteroppgaven studerer mål- og resultatstyring i høyere utdanning fra ca. 1990-2015. Et utvalg fra tre hovedtyper statlig høyere utdanningsinstitusjoner er valgt for nærmere dybdestudier: Et universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU); en høgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA); og en vitenskapelig høgskole, Norges Handelshøyskole (NHH). Mål- og resultatstyring beskrives i oppgaven slik det kom til syne blant annet gjennom Kvalitetsreformen, og i universitets- og høgskoleloven av 2005. Spesiell oppmerksomhet rettes mot høgskolestyrene og andre administrative deler av de høyere utdanningsinstitusjonene, i tillegg til Kunnskapsdepartementet styringssignaler via bl.a. tildelingsbrev. Hovedproblemstillingen det jobbes ut i fra er hvilke utfall prinsippet fikk i de høyere utdanningsinstitusjonene med hensyn til institusjonenes autonomi: Hvilke konsekvenser fikk mål- og resultatstyringsprinsippet for universitetenes og høgskolenes virksomhet og autonomi slik prinsippet forekom/manifesterte seg i Kvalitetsreformen, nytt finansieringssystem og den nye universitets- og høgskoleloven av 2005?nob
dc.language.isonob
dc.subjectpolitikk
dc.subjectmarkedsstyring
dc.subjecthøyere utdanning
dc.subjectutdanningsforvaltning
dc.subjectmål- og resultatstyring
dc.subjectHistorie
dc.subjectKunnskapsdepartementet
dc.subjectnorsk historie
dc.subjectforvaltning
dc.subjectuniversitet
dc.subjecthøgskoler
dc.subjectMRS
dc.titleMål- og resultatstyring i universitets- og høgskolesektoren. Institusjonell autonomi eller departemental kontroll? Eller både og? 1990-2015.nob
dc.title.alternativePerformance management in higher education, 1990-2015.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-08-19T22:28:17Z
dc.creator.authorSundkvist, Hans Erik Hallerud
dc.identifier.urnURN:NBN:no-54795
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51346/5/oppginnlev-a45522e1-2549-4ea9-8d6b-13a86a2af6daMasteroppgave-HIS4090_-Hans-Erik-Sundkvist.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata