Hide metadata

dc.contributor.authorBirkeland, Monika
dc.date.accessioned2016-08-19T22:28:13Z
dc.date.available2019-05-13T22:46:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBirkeland, Monika. Ingen jøder i den korporative stat? En sammenlikning av hvordan korporatisme og antisemittisme kom til uttrykk i ideologiene til The British Union of Fascists og Nasjonal Samling i årene 1932/33-1939.. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51342
dc.description.abstractSammendrag Dette masterprosjektet er en sammenlignende studie av ideologiene til partiene British Union of Fascists i Storbritannia og Nasjonal Samling i Norge. Mer spesifikt har jeg sett etter likheter og forskjeller i hvorledes korporatisme og antisemittisme kommer til syne i perioden fra partienes opprettelse i henholdsvis 1932 og 1933 til utgangen av 1939, da premissene for sammenlikning endres i stor grad. Konkret forsøker jeg å vise hva ved det korporative systemet som virket fordelaktig for partiene og hvordan staten mer spesifikt skulle organiseres i de nye regimene BUF og NS ville grunnlegge. Jeg har også stilt spørsmål om jødenes stilling og plass i denne nye staten, og i tankesettene generelt. Antisemittismen var ikke en autentisk del av den uttrykte ideologien, men man kan helt fra begynnelsen av se at partiene rommer personer og tanker som er negative overfor jøder. Et spørsmål jeg har stilt er hvorvidt disse tankene er basert på såkalt rasebiologi, eller om de er mer sosialt og kulturelt basert. Med utgangspunkt i disse to partiene, søker studien å vise hvordan utviklingen av høyreautoritære og de etter hvert fascistiske bevegelsene i disse to landene med svært forskjellige utgangspunkt, tross dette har mange likhetstrekk. Samtidig har visse forskjeller også kommet tydelig frem, og jeg har forsøkt å forklare disse ut i fra de ulike nasjonale kontekstene. Både BUF og NS anses for å være såkalte «mislykkete» fascistbevegelser. Det har i noen tilfeller vært nødvendig å se dem opp i mot de «vellykkede» tilfellene av fascismen: Italia og Tyskland. Men ettersom dette ikke er ment å være en asymmetrisk sammenlikning, gjøres dette kun sporadisk, eksempelvis for å tegne opp en internasjonal kontekst eller å drøfte i hvilken grad BUF og NS hentet sine ideer derfra.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleIngen jøder i den korporative stat? En sammenlikning av hvordan korporatisme og antisemittisme kom til uttrykk i ideologiene til The British Union of Fascists og Nasjonal Samling i årene 1932/33-1939.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-08-19T22:28:13Z
dc.creator.authorBirkeland, Monika
dc.identifier.urnURN:NBN:no-54789
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51342/1/His-4090-Monika-Birkeland.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata