Hide metadata

dc.contributor.authorSyvertsen, Susanne Brevik
dc.date.accessioned2016-08-19T22:27:38Z
dc.date.available2016-08-19T22:27:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSyvertsen, Susanne Brevik. Troens formidler: en studie i Thomas Ball Barratts forkynnelse fra 1923 til 1939. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51303
dc.description.abstractFra 1907 til sin død i 1940 var Thomas Ball Barratt den ledende skikkelsen for norsk pinsebevegelse. Gjennom sin forkynnelse og redaktørvirksomhet brakte han vekkelsen til stadig nye steder og anses derfor som både grunnlegger av og apostel for pinsebevegelsen i Europa. Denne oppgaven undersøker Barratts forkynnelse og redaktørvirksomhet i årene 1923 til 1939 med henblikk på hvordan han preget sentralt tankegods innen bevegelsen og dens syn på verden. Barratt har etterlatt seg utallige skrifter som er lite belyst i akademisk forskning. Denne oppgaven tar for seg prekenmaterialet i Nasjonalbibliotekets arkiv etter Barratt. Ved hjelp av hyppighetsanslyse kartlegges forkynnelsens tematikk, og gjennom diskursanalyse av fem sentrale prekener gis det innblikk i Barratts kristendomsforståelse og retoriske formidling av denne. Som redaktør for tidsskriftet Korsets Seier øvet Barratt innflytelse på både nasjonal og internasjonal pinsebevegelse. Her kartlegges verdensbildet i utvalgte årganger av dette tidsskrift. Oppgaven supplerer tidligere biografiske og historiske oversiktsverker om Barratt og pinsebevegelsen ved å gi et nærbilde av T. B. Barratts formidling av pinsebevegelsens trosoppfatninger.nob
dc.description.abstractFrom 1907 until his death in 1940 Thomas Ball Barratt was the leading figure of the Norwegian Pentecostal movement. As a preacher and editor he brought the revival to new places and is therefore considered both founder and apostle of the Pentecostal movement in Europe. This thesis examines Barratt's preaching and ministry in the years 1923 to 1939 with regard to how he defined crucial understandings of faith the world within the movement. Barratt was a prolific writer but his works have rarely been discussed in academic research. This paper examines the sermons preserved in the archives of the Norwegian National Library. A frequency analysis gives an outline of the thematic content of his sermons. Using discourse analysis five key sermons give insight into Barratt's rhetorical dissemination of his understanding of Christianity. As editor of the periodical Korsets Seier Barratt influenced both national and international Pentecostalism. Selected issues of this periodical map out the worldview of Norwegian pentecostals. This thesis supplement earlier biographical and historical studies of Barratt and Pentecostalism by providing a close-up of T. B. Barratt's dissemination of Pentecostal beliefs.eng
dc.language.isonob
dc.subjecttidsskrift
dc.subjectforkynnelse
dc.subjectverdensbilde.
dc.subjectpreken
dc.subjectretorisk analyse
dc.subjectThomas Ball Barratt
dc.subjectpinsebevegelse
dc.subjectdiskursanalyse
dc.subjectKorsets Seier
dc.titleTroens formidler: en studie i Thomas Ball Barratts forkynnelse fra 1923 til 1939nob
dc.title.alternativeFaith conveyed: a study of Thomas Ball Barratt's preaching from 1923 to 1939eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-08-19T22:27:37Z
dc.creator.authorSyvertsen, Susanne Brevik
dc.identifier.urnURN:NBN:no-54753
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51303/1/HIS4090---Susanne-Brevik-Syvertsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata