Hide metadata

dc.date.accessioned2016-08-17T09:59:24Z
dc.date.available2016-08-17T09:59:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51262
dc.description.abstractPå Lund store 82/ 1 på Onsøy, Fredrikstad kommune i Østfold undersøkte Kulturhistorisk museum en lokalitet med en steinlegning med tre kremasjonsgraver (ID 20086), en del av en forgreining av et hulveisystem (ID94503) og en mulig steinlegging uten grav. Gravminnet var godt bevart og omfattet et brolagt område innenfor en kantkjede av store rundkamp. Det var en midtmarkering av rundkamp i steinleggingen på toppen av broleggingen og anlegget hadde en indre steinpakning knyttet til en primær- og en sekundærgrav. Under den videre undersøkelsen ble det avdekket totalt to branngroper og en urnegrav i steinleggingen som inneholdt graver. Fyllmassen i branngropene besto av trekull og brente bein, mens det i urnegraven også framkom et stort antall skår og fragmenter fra et leirkar. Beinanalysene indikerer at det er begravet tre forskjellige individer innenfor steinleggingen, en middelaldrende kvinne, et voksent individ (ikke kjønnsbestemt) samt et barn, I tillegg finnes trolig dyrebein blant menneskebeina i urnegraven. Den første graven som ble anlagt under steinlegningen var barnegraven (Grav 4), mens graven som ble anlagt sist trolig er urnegraven med den middelaldrende kvinnen (Grav 2). Radiologiske dateringer av gravene viser at begravelsene foregikk i løpet av en hundreårsperiode i yngre bronsealder. Det fremkom ikke materiale som kunne datere den mulige steinlegningen uten grav eller hulveien. Det ble heller ikke gjort metallfunn ved undersøkelsen. Prosjektleder: Per Oscar Nybrugeten_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSteinlegning med kremasjonsgraver fra yngre bronsealder, Lund Store 82/1, Fredrikstad, Østfolden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorStorrusten, Ellen Margrethe
dc.identifier.urnURN:NBN:no-54712
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51262/1/RPT_Ost_Fredrikstad_Ons%C3%B8y+pukkverk+2009_250412.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata