Hide metadata

dc.date.accessioned2016-08-17T09:36:31Z
dc.date.available2016-08-17T09:36:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51261
dc.description.abstractI forbindelse med graving av grøfter for nedleggelse av ny VA-ledning fra Ås kirkegård II til Norderås, registrerte Akershus fylkeskommune området ved sjakting i 2008. Det ble funnet seks kokegroper, et mulig stolpehull, et lag tolka som mulig kulturlag og tre udefinerte nedgravinger. Kulturhistorisk museum gjennomførte en arkeologisk utgraving av kulturminnene i september 2009. Totalt åtte sikre kokegroper og fire groper med ukjente funksjoner blei undersøkt og dokumentert. Sjaktene hadde stått åpne siden registreringa og strukturene var gjengrodd. Totalt blei et område på ca 250 m lengde og inntil 8 m bredde undersøkt. Radiologiske dateringer viser at kokegropene var i bruk i perioden førromersk jernalder-eldre romertid, ca 300 f.Kr. til ca 100 e.Kr., en større grop S-10 er datert til vikingtid-middelalder. Kokegropene kan trolig ses i sammenheng med enkelte av de mange gravminnene i nærområdet, muligens også relateres til en ikke påvist gårdsbebyggelse på den oppdyrka flata nord for lokaliteten, øst for tunet på Norderås. Prosjektleder: Hege Damlienen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor (kokegroper) fra jernalder på Norderås (41/1), Ås kommune, Akershusen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorReitan, Gaute
dc.identifier.urnURN:NBN:no-54711
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51261/1/RPT_A_Aas_Norder%C3%A5s_030810.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata