Hide metadata

dc.contributor.authorTjørhom, Frank Tore
dc.date.accessioned2016-08-08T22:27:51Z
dc.date.available2016-08-08T22:27:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationTjørhom, Frank Tore. Hvordan underviser man musikalsk improvisasjon på videregående- og bachelornivå? – En intervjuundersøkelse av tre hovedinstrumentlæreres undervisningsmetoder sett i lys av forskning innen musikalsk improvisasjon.. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51074
dc.description.abstractDenne avhandlingen undersøker metoder for å undervise musikalsk improvisasjon på videregående- og bachelornivå, hvordan man kan tilpasse undervisningen til ulike elever, og den stiller også spørsmål til to nyere begreper innen improvisa- sjonslære: bruk av dramaturgi og non-idiomatisk improvisasjon, som kort fortalt handler om mer alternative aspekter, for eksempel metoder for å lære om struktur, motivbe- handling, kontraster, dynamikk og spenning. I undersøkelsen har jeg gjennomført intervjuer for å dokumentere hvordan tre hovedinstrumentlærere forholder seg til improvisasjonslære. Målet var å finne ut av hvilke metoder som blir brukt, kategorisere dem og trekke linjer mellom dem og litteraturen. Resultatene viser at man ved å bruke noen enkle metoder kan tilpasse improvisasjonsundervisningen, og i noen tilfeller sette i gang improvisasjon fra dag én. Det viser seg også at dramaturgi og non-idiomatisk improvisasjon kan, i kombinasjon med tradisjonell improvisasjonslære, bidra til å gi elever en bredere forståelse av improvisasjon, og en større kompetanse via strategiene metodene medfører.nob
dc.language.isonob
dc.subjectjazzpedagogikk
dc.subjectimprovisasjon
dc.subjectmusikalsk improvisasjon
dc.subjectjazz
dc.subjectmusikalske begrensninger
dc.subjectnon-idiomatisk improvisasjon
dc.subjectdramaturgi
dc.titleHvordan underviser man musikalsk improvisasjon på videregående- og bachelornivå? – En intervjuundersøkelse av tre hovedinstrumentlæreres undervisningsmetoder sett i lys av forskning innen musikalsk improvisasjon.nob
dc.title.alternativeHow does one teach musical improvisation at high school and undergraduate levels? – An interview study of three music teachers' teaching methods in light of research in musical improvisationeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-08-08T22:27:51Z
dc.creator.authorTjørhom, Frank Tore
dc.identifier.urnURN:NBN:no-54598
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51074/15/oppginnlev-9b4ced9e-13a3-4a9a-892f-8f0c36a20f6dTj-rhom-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata