Now showing items 1-1 of 1

  • Zahl, Harald (Master thesis / Hovedoppgave, 1997)
    RETTFERDIGHET SOM TEORETISK OG OPERAJONELT BEGREP Oppgaven er ikke en del av et større forskningsprosjekt. Hensikten med oppgaven var å finne ut om folks holdninger til sosial ulikhet, slik de er operasjonalisert nedenfor, ...