Now showing items 1-1 of 1

  • Yttredal, Else Ragni (Master thesis / Hovedoppgave, 1996)
    ERITREA - EN UTVIKLINGSSTAT? Oppgaven: "Eritrea - en utviklingsstab?" analyserer det eritreiske politiske system i lys av Adrian Leftwich (1995) sin utviklingsstatmodell. Tittelen reflekterer hovedproblemstillingen i ...