Now showing items 1-1 of 1

  • Walstad, Camilla (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Integrasjon i EU har skapt en kompleks administrativ struktur der nasjonale myndigheter og europeiske institusjoner knyttes stadig tettere. I ekspertgrupper under Europakommisjonen bidrar nasjonale tjenestemenn med utformingen ...