Now showing items 1-1 of 1

  • Waldahl, Ragnhild Holmen (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Temaet for oppgaven er dannelsen av norsk statlig idrettspolitikk. Den sentrale problemstillingen er hvordan statlig idrettspolitikk utformes i samspill mellom det politiske system, offentlig forvaltning og idrettsorganisasjonene. ...