Now showing items 1-1 of 1

  • Wahl, Anette; Holm, Erling Dokk (Master thesis / Hovedoppgave, 1995)
    «PREMISSER FOR NORSK OG DANSK KLIMAPOLITIKK - EN KOMPARATIV ANALYSE» Denne oppgaven har som hensikt å forklare hvilke premisser som ligger til grunn for utformingen av staters klimapolitikk. Våre to enheter var Danmark og ...