Now showing items 1-1 of 1

  • Vedeld, Vetle Wetlesen (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Kirkeforliket i 2008 var en politisk avtale som lå til grunn for Grunnlovsendringene 21.mai 2012, som rørte ved forholdet mellom stat og kirke i Norge. Denne oppgaven er en casestudie som sporer prosessen, og analyserer ...