Now showing items 1-1 of 1

  • Vassdokken, Trond (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Oppgavens målsetting er å si noe om trygdesjefrollen, i lys av etatens mål- og resultatstyring. Problemstillingen er operasjonalisert i følgende problemstillinger; hvordan opplever trygdesjefen sin rolle, og hvilke faktorer ...