Now showing items 1-1 of 1

  • Ulstein, Joakim Hertzberg (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Det transnasjonale humanitære feltet er styrt på et globalt nivå, men ikke av stater. Implikasjonene av det globale anarki, eller fraværet av en global myndighet, får andre implikasjoner for humanitære organisasjoner enn ...