Now showing items 1-1 of 1

  • Ranes, Pål (Master thesis / Hovedoppgave, 1991)
    VERDIAR I NORDEN, SKANDINAVISK SOSIALDEMOKRATI, FINSKE KONFLIKTER. Dette er ei oppgåve innafor komparativ politisk analyse. Temaet er verdiar i dei nordiske land. Formålet med oppgåva har vore å prøve mine eigne to hypotesar ...