Now showing items 1-1 of 1

  • Ramak Abdulkadar, Daniar (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Collaborative governance litteraturen tar ofte utgangspunkt i at samarbeidsnettverk er preget av konsensus og tillit. Denne oppgaven er et forsøk på å utfordre denne etablerte tankegangen om collaborative governance i ...