Now showing items 1-1 of 1

  • Prestmo, Pia Kristine (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
    Oppgaven analyserer Cuba-krisen spillteoretisk - målet er å identifisere rasjonalistiske forklaringer på utplasseringen av sovjetiske atomvåpen på Cuba. Jeg ser på hvorvidt bruk av spillteoretiske modeller og ulik forutsetning ...