Now showing items 1-1 of 1

  • Portvik, Sture (Master thesis / Hovedoppgave, 1995)
    FRA UTVIKLINGSLAND TIL INDUSTRILAND - EKSEMPLET KOREA. Et av de meget få utviklingsland som har tatt spranget over i industrilandenes rekker er Sør-Korea. Tema for denne oppgaven er nettopp den formidable og raske økonomiske ...