Now showing items 1-1 of 1

  • Pettersen, Kenneth Balto (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Ved valget i 2005 fikk Norge en flertallsregjering. Et par år tidligere, gjeldende fra januar 2002, besluttet Stortinget å åpne høringsinstituttet. I praksis betød dette at Stortingets høringer ikke lenger var lukkede og ...