Now showing items 1-1 of 1

  • Pedersen, Maylen Mago (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    I denne oppgaven belyses kvinners posisjon i det sjette Europaparlamentet. Ved å fokusere på komitéstrukturen undersøkes både kvinnes vertikale og horisontal representasjon. Den vertikale representasjonen analyseres ved å ...