Now showing items 1-1 of 1

  • Pedersen, Anne Guro (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    I denne oppgaven tar jeg for meg amerikansk sikkerhetspolitikk i tiden etter terrorangrepet mot New York og Washington DC. 11. september 2001. Oppgaven har et todelt perspektiv. For det første vil det bli fokusert på ...