Now showing items 1-1 of 1

  • Lysa, Jørgen Sande (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    I et Europa som lenge var styrt av sterke nasjonalstater har det det siste halve århundre vokst frem en ny utvikling der regioner får en viktigere rolle. Sterke regionale krefter har krevd økt innflytelse, og de internasjonale ...