Now showing items 1-1 of 1

  • Løvberg, Espen (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Formålet ved denne oppgaven er å undersøke etatsstyringsrelasjonen mellom departement og underliggende virksomhet og på hvilken måte trekk ved styringen av digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor påvirker digitaliseri ...