Now showing items 1-1 of 1

  • Kvalsvik, Olav Martin (Master thesis / Hovedoppgave, 1998)
    "Ikke-intervensjonsprinsippets gyldighetsområde." Tema for oppgaven er forholdet mellom staters suverenitet som et konstituerende prinsipp i det internasjonale samfunn, og militære intervensjoner i FN-regi som virkemiddel ...