Now showing items 1-1 of 1

  • Krosby, Siri Eide (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Sametingene er to institusjoner som teoretisk sett skal oppfylle samme rolle; arbeide for å fremme samenes posisjon i samfunnet. Likevel er det mange forskjeller mellom institusjonene, både når det gjelder institusjonell ...