Now showing items 1-1 of 1

  • Krogstad, Anne Synnøve (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Den offisielle utdanningspolitikken i Guatemala har tradisjonelt tatt sikte på å assimilere urbefolkningen inn i et moderne vestlig samfunn gjennom å nekte mayaene å praktisere egne språk og egne kulturer i skolen. Med mål ...